Bu sayfayı yazdır

Endüstriyel Tasarım

  • r
  • r
  • r
 
Geliştirilecek ürünle ilgili fonksiyonellik ve teknoloji, fiyat, coğrafi ve yerel kültür, kurumsal kimlik odaklı pazar araştırmaları ışında doğru tasarım diliyle şekillendiriyoruz. Sanal prototipleri  gerek firma içi uzmanlara gerekse satış amaçlı olarak farklı biçimlerde, fotorealistik veya özel biçimlendirilmiş formatlarda görselleştiriyoruz.Ürünün görsel ve senaryo ile etkileşim tasarımları, entegre yürütülen bir süreç sonunda ürünün mühendislik ve teknik spesifikasyonlarıyla uyumlu ve sorunsuz bir şekilde hayata geçirilmektedir.
 
 
Tasarım Odaklı Pazar Araştırması

Tasarım Odaklı Pazar Araştırması

Geliştirilen ürünle ilgili yapılan pazar araştırmasında ürünün,
-Fonksiyonellik ve teknoloji algısı
-Fiyat algısı
-Coğrafi ve yerel kültür algısı
-Kurumsal kimlik algısı
gibi konularda pazar konumlandırması yapılır. Bu konumlandırma sonucunda ürünün tasarım dilinin nasıl bir alanda değerlendirileceği ortaya çıkar.

Tasarım Direktifi Oluşturulması

Tasarım Direktifi Oluşturulması

Ürünün hem görsel, hem de senaryo ile etkileşim tasarımı konularında takip edilmesi önerilen direktifler, mühendislik uzmanlığı ve firmanın talepleri doğrultusunda şekillendirilir.

Baştan oluşturulan bir direktif, ürünün doğru tasarıma ulaşma süresini kısaltır ve sonraki projelerde tekrar kullanıma olanak sağlar.

Görselleştirme

Görselleştirme

Tasarımın sürecinin her aşamasında fotorealistik, etkileyici ve güçlü görseller & animasyonlar oluşturulabilmektedir. Böylece tasarım aşamasında hedef ürünün güçlü şekilde tanıtılarak pazarlanması mümkün olmaktadır.