Patent Koruması

Manyetoreolojik Yarı-Aktif Sönümleyici Sistem geliştirmeye yönelik patent başvurumuz 2013-G-377377 genel evrak numarası ile gerçekleştirilmiş olup, 2013/12816 başvuru numarası ile Türk Patent Enstitüsü kayıtlarına girmiştir. OLUMLU Araştırma Raporu Türk Patent Enstitüsü'nün 30.03.2016 tarih ve 144576 sayılı yazısıyla tarafımıza bildirilmiştir. 

Manyeto-Reolojik Gerçek Zamanlı Sönümleyici Sistem akıllı sıvının viskozitesi saniyede yüzlerce kez değiştirerek değişken çevresel koşullar altında gerçek zamanlı titreşim ve şok kontrolü sağlamaktadır. Bu sistem yaygın olarak kullanılan, sadece belirli çevre koşullarına uygun olarak tasarlanan pasif sönümleyicilerin aksine anlık titreşim ve şok karakteristiğini analiz ederek dinamik cevap oluşturmakta ve farklı ortam koşuluna adapte olabilmektedir. 

Milli olarak geliştirilecek Manyeto-Reolojik Gerçek Zamanlı Sönümleyici Sistem titreşim kontrolü ve şok absorbsiyonun gerekli olduğu otomotiv ve medikal endüstrisinde yüksek katma değer oluştururken; havacılık ve savunma sanayide stratejik öneme sahiptir.

Başvuru konusu manyetoreolojik yarı-aktif sönümleyici sistemde, pasif sönümleyicilerde kullanılan yağ ve türevleri yerine manyetoreolojik akıllı akışkan kullanılmaktadır. 3-10 mikron çapında saf demir parçacıklar ve taşıyıcı sıvıların (mineral/sentetik yağ, su, glikol) birleşiminden bu akışkandaki demir parçacıklarının çökelmesini engellemek ve oluşabilecek metal aşınmasını engellemek amacıyla katkı maddeleri kullanılarak bu akışkan desteklenmektedir.

Manyetoreolojik akışkana dışardan herhangi bir etki uygulanmadığında demir parçacıkları sıvı içerisinde rasgele konumda bulunurlar ve akışkan Newtonian davranışı olarak adlandırılan normal akışkan karakteri sergiler.

Akışkana manyetik alan uygulanmasıyla rastgele konumdaki katı tanecikler manyetik alan doğrultusunda dizilerek zincir yapı oluştururlar. Bu zincir yapı elek görevi görerek akışkanın bu bölgeden geçişini zorlaştırmaktadır. Akışkanlığa karşı oluşan iç direnç, sıvının daha yüksek viskoziteye sahip bir akışkan gibi davranmasını sağlamaktadır.

Manyetoreolojik akıllı akışkan, manyetik alan etkisiyle serbest akış halinden yarı-katı forma, çift taraflı ve anlık olarak, kontrollü bir akma gerilmesi ile geçiş yapabilmektedir. Uygulanan manyetik alanın büyüklüğüyle orantılı olarak milisaniyeler içerisinde akışkan akma gerilmesi 100kPa seviyesine ulaşabilmektedir. Manyetik polarizasyon mekanizması sıcaklıktan etkilenmediği için çok geniş sıcaklık aralıklarında kullanılabilmektedir.

Başvuru konusu manyetoreolojik yarı-aktif sönümleyici sisteminin geliştirilmesinde;
  • • Manyetoreolojik akışkan kullanılan sönümleyicilerle ideal performans gereksinimlerini karşılamak,
  • • Verimli, öngörülebilir, hassas ve kuvvetli sönümleme etkisini, sönümleyici sistemin boyutunu küçültülerek sağlamak,
  • • Sönümle kuvveti ideal olarak kontrol edilebilen bir sönümleyici sistem elde edilmesi,
  • • Manyetoreolojik sönümleyicide performans artışı sağlamak,
  • • Sönümleyici piston uzunluğunun kısaltılması ve piston hareketinin uzatılması,
  • • Sönümle kuvvetinin doğrusallığının sağlanması,
  • • Sistemin basma ve çekme durumunda farklı sönümleyici kuvvetler elde edilmesi,
  • • Manyetoreolojik akışkanın akma gerilmesinin sürekli olarak değiştirilebildiği bir sistem elde edilmesi,
amaçlanmıştır.

 

İletişim

Inventra A.Ş
Cyberpark Cyberplaza B Blok Kat:2 No:214
06800, Bikent/Çankaya, Ankara - Türkiye
  +90 312 911 1220
  Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.
  http://www.inventra.com.tr